Suojalasit

Erityistyölasit

Optoergonomia tarkoittaa näkemisen olosuhteiden, kuten työasennon ja valaistuksen optimointia sekä tarkoituksenmukaisia linssiratkaisuja. Mikäli työhön sisältyy silmien vaurioitumisen riski, tarvitaan erityiset työsuojalasit. Niiden linsseiltä vaadittavan iskunkestävyyden määrittelee EU-standardi (EN 166), jossa lasien suojausominaisuudet on luokiteltu viiteen eri kategoriaan. Esimerkiksi rakennusmiehet tarvitsevat S-luokan työsuojalasit, joiden linssien tulee olla vähintään 2 mm paksut ja kehyksissä on oltava sivusuojat estämässä sivulta tulevia iskuja.

Ilpo Viippola, työnäköoptikko

 

Työsuojalasit maksavat hintansa takaisin!
Työsuojalaseja tarvitaan aloilla, joilla silmät altistuvat tapaturmille. Silmät kannattaa suojata, sillä näkökyky on yksilölle korvaamaton asia. On myös selvää, että työntekijöiden hyvä näkökyky ja silmätapaturmien ehkäiseminen parantavat yrityksen toimintakykyä. Työsuojalasien hankkiminen maksaa aina hintansa moninkertaisesti takaisin!

Työsuojalaseilta vaadittavat suojausominaisuudet määritellään työn riskien arvioinnin perusteella. Työntekijän tulee saada suojalaseihinsa samat vahvuudet kuin hänellä on omissa silmälaseissaan. Esimerkiksi suojaluokiteltuja, iskunkestäviä linssejä on saatavana niin yksi-, kaksi- kuin monitehoina sekä syväterävinä lähilinsseinä.

Erityistyölasit
Erityistyölasit ovat tarpeen tarkkaa näkemistä vaativissa tehtävissä, jos työntekijä ei näe riittävän hyvin yleiskäyttöön tarkoitetuilla laseilla. Yleensä erityistyölaseja tarvitsevatkin aikuisnäköiset työntekijät esimerkiksi näyttöpäätetyössä. Erityistyölasit poikkeavat yleislaseista voimakkuudeltaan, linssityyppiratkaisultaan tai asennukseltaan.

Erityistyölasit parantavat työntekijän suoriutumista työssään ja maksavat itsensä nopeasti takaisin työn tuottavuuden parantuessa. Erityistyölasit parantavat myös ikääntyvien työntekijöiden työssäjaksamista ja edistävät työhyvinvointia.

Erityistyölasien tarpeen arviointi tapahtuu työterveyshuollon ja optikon tai silmälääkärin yhteistyönä.